Medzinárodný deň akcii pre zdravie žien

Počiatky tohto dňa spadajú do roku 1987, kedy bol na stretnutí Global Network pre reprodukčné práva žien (WGNRR) v Costa Rice vyhlásený Medzinárodný deň akcií pre zdravie žien. Cieľom je zabezpečiť, aby každá žena na svete mala právo na život, zdravie, rozvoj, česť, dôstojnosť, rešpekt, slobodu a rodinu spolu s právom na prístup k bezpečnému a legálnemu potratu.

Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14464-medzinarodny-den-akcii-pre-zdravie-zien

Takéto a aj podobné dni, nielen také týkajúce sa žien, by sa mali dostávať viac do povedomia. Aby si ľudia uvedomili, že nie všetko bolo samozrejmosťou.