Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím - 3. december

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14420-medzinarodny-den-osob-so-zdravotnym-postihnutim-3-december