Medzinárodný deň starších – 1. október


(Admin Zzz.sk) #1

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov v rezolúcii 45/106 1. október ako „Medzinárodný deň starších ľudí“. Dôvodom bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia starne. Starnutie populácie so sebou prináša významné hospodárske a sociálne výzvy, tak pre vyspelé, ako aj rozvíjajúce sa krajiny.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13909-medzinarodny-den-starsich-1-oktober