Medzinárodný deň stromov - 20. október

Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa tak až 41-% zalesnenosťou. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového. Viac: https://dobrespravy.jednoduchyzivot.sk/20-10-medzinarodny-den-stromov/

Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14396-medzinarodny-den-stromov-20-oktober

To by malo byť viac propagované