Medzinárodný gynelogicko-pôrodnícky kongres bude v Trstenej

Problémami detskej úmrtnosti a starostlivosti o matku sa budú zaoberať účastníci XIII. medzinárodného kongresu, ktorýToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/851-medzinarodny-gynelogicko-porodnicky-kongres-bude-v-trstenej