Medzinárodný kongres SOMED2013

Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach organizuje Medzinárodný kongres SOMED2013 venovaný oblasti mikrobiálnej ekológie a úlohe mikrobiálnych biofilmov pre zdravie človeka.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13690-medzinarodny-kongres-somed2013