Medzinárodný tím pripravuje štúdiu o zdraví a správaní školákov

Stretnutie riešiteľov HBSC štúdie (Health Behaviour in School Aged Children), čo je medzinárodná štúdia, ktorá sa realizuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO) v rôznych krajinách sveta už takmer tridsať rokov sa v týchto dňoch uskutočňuje v Košiciach. „Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte a v súčasnosti sa do nej zapája už 43 prevažne európskych krajín. Riešitelia tejto štúdie, teda národné tímy, sa stretávajú pravidelne dvakrát do roka. Októbrové stretnutie je jedným z pravidelných stretnutí výskumníkov z rôznych krajín, no na Slovensku sa koná od vzniku štúdie vôbec prvý krát,“ informovala riaditeľka SZO v SR Darina Sedláková.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13095-medzinarodny-tim-pripravuje-studiu-o-zdravi-a-spravani-skolakov