Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve LOZ

Preambula uznávajúc, že život a zdravie človeka je jednou z najvýznamnejších hodnôt, ktorú treba chrániť a ich ochrana je spoločným cieľom a záujmom Vlády Slovenskej republiky, ako aj lekárov sa rozhodli uzatvoriť nasledovné memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11314-memorandum-o-uprave-pomerov-v-zdravotnictve-loz