Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve podpísané premiérkou SR

Preambula uznávajúc, že život a zdravie človeka je jednou z najvýznamnejších hodnôt, ktorú treba chrániť a ich ochrana je spoločným cieľom a záujmom Vlády Slovenskej republiky, ako aj lekárov sa Vláda Slovenskej republiky, ako reprezentant výkonnej moci v štáte (ďalej len „vláda") a Lekárske odborové združenie, so sídlom Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava, IČO: 35 992 620, ako najväčší reprezentant lekárov, združených v odborových organizáciách (ďalej len „LOZ") (spoločne aj „zmluvné strany") rozhodli uzatvoriť nasledovné memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve (ďalej aj „memorandum") v nasledovnom zneníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11305-memorandum-o-uprave-pomerov-v-zdravotnictve-podpisane-premierkou-sr