Memorandum uzatvorené medzi MZ SR a Lekárskym odborovým združením

Memorandum uzatvorené medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Lekárskym odborovým združenímToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11241-memorandum-uzatvorene-medzi-mz-sr-a-lekarskym-odborovym-zdruzenim