Mesto Partizánske nechce a nemôže zostať bez nemocnice

Partizánske nemôže a nechce zostať bez nemocnice, ktorej stopercentným zriaďovateľom je mesto, pretože spĺňa všetky kritériá na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v potrebnom rozsahu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3119-mesto-partizanske-nechce-a-nemoze-zostat-bez-nemocnice