Mesto ponúka bezplatné preventívne vyšetrenia civilizačných ochorení

Bezplatné preventívne vyšetrenie rizikových faktorov srdcovo-cievnych a ďalších takzvaných civilizačných ochorení môžu absolvovať Banskobystričania na tamojšom Mestskom úrade.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1806-mesto-ponuka-bezplatne-preventivne-vysetrenia-civilizacnych-ochoreni