Microsoft a HIMSS uvádzajú cez EMEA Health Users Group

Fórum organizované na základe spolupráce uviedlo spájanie komunít poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na regionálnej úrovni



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5240-microsoft-a-himss-uvadzaju-cez-emea-health-users-group