Minerálne vody - ich druhy a priaznivé účinky na organizmus

Minerálne vody chápeme v širšom zmysle slova ako vody, ktoré sa od obyčajných odlišujú svojím chemickým zložením a fyzikálnymi vlastnosťami.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11868-mineralne-vody-ich-druhy-a-priaznive-ucinky-na-organizmus