Ministerstvo zdravotníctva chce oddlžovať transparentnješou formou ako Veriteľ

Návratnou finančnou výpomocou, vytvorením agentúry pre riadenie dlhu alebo dotáciou zo štátneho rozpočtu chce Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR oddlžovať zdravotnícke zariadenia (ZZ)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5203-ministerstvo-zdravotnictva-chce-oddlzovat-transparentnjesou-formou-ako-veritel