Ministerstvo zdravotníctva nerešpektovalo hromadnú pripomienku občanov

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nepostupovalo v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády, keď neuskutočnilo rozporové konanie so zástupcami verejnosti v súvislosti s hromadnou pripomienkou k návrhu Zákona o zdravotnom poistení.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2727-ministerstvo-zdravotnictva-nerespektovalo-hromadnu-pripomienku-obcanov