Ministerstvo zdravotníctva odporúča nehradiť poplatky lekárom špecialistom

Ministerstvo zdravotníctva odporúča pacientom od prvého septembra 2006 nehradiť poplatky za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou lekárom špecialistom.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1214-ministerstvo-zdravotnictva-odporuca-nehradit-poplatky-lekarom-specialistom