Ministerstvo zdravotníctva začína otvorenú liekovú politiku

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmeny v liekovej politike. Chce, aby verejnosť mala k dispozícii čo najširšie spektrum preukázateľne účinných a bezpečných liekov s čo najnižším negatívnym vplyvom na sociálnu situáciu občanov a na verejné financieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8875-ministerstvo-zdravotnictva-zacina-otvorenu-liekovu-politiku