Mládež konzumuje vo zvýšenej miere alkohol a má zlé stravovacie návyky


(Admin Zzz.sk) #1

Slovenská mládež konzumuje vo zvýšenej miere alkohol, má zlé stravovacie návyky, málo pohybu a takmer nemá informácie o stave svojho chrupu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1772-mladez-konzumuje-vo-zvysenej-miere-alkohol-a-ma-zle-stravovacie-navyky