Moderná nemocnica zvyšuje kvalitu regiónu

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Skalici prešla v uplynulom období rozsiahlou rekonštrukciou a vynovená už slúži obyvateľom Záhoria. Rozšírila svoje oddelenia, zefektívnila energetické hospodárstvo, pričom jej pretrvávajúcim cieľom je neustále zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12836-moderna-nemocnica-zvysuje-kvalitu-regionu