Moderná sofistikovaná metóda liečby najmä pre pacientov s nádorovými ochoreniami kostnej drene

UNLP Košice zriadila nové pracovisko, s novou náplňou práce na Klinike hematológie a onkohematológie (KHaOH): Pracovisko liečebných aferéz, jediné svojho druhu na východnom Slovensku.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13708-moderna-sofistikovana-metoda-liecby-najma-pre-pacientov-s-nadorovymi-ochoreniami-kostnej-drene

Prosím o informáciu, ktoré pracovisko v Západaslov. regióne zabezpečuje"aferéziu". Vďaka.