Moderná terapia obezity

Obezita znižuje kvalitu života, negatívne ovplyvňuje pocit celkového zdravia na úrovni fyzickej a psychickej a jej negatívny dopad sa prejavuje aj v rovine sociálnej. Diskomfort bežného života je najčastejší dôvod pre rozhodnutie a osobnú ambíciu schudnúťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11998-moderna-terapia-obezity