MPSVR: Organizácie postihnutých občanov nemôžu žiadať dotácie na mzdy

Keďže kontrola Najvyššieho kontrolného úradu kvalifikovala poskytovanie dotácií na mzdy, odvody a režijné náklady organizáciám zdravotne postihnutých občanov ako porušenie finančnej disciplínyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2225-mpsvr-organizacie-postihnutych-obcanov-nemozu-ziadat-dotacie-na-mzdy