MUDr. Anna Očkajáková či Ildikó Bajzlová / endok

Koho by ste zvolili za svojho lekára endokrinológa? Prosím napíšte mi skúsenosti.