MUDr. Dagmar Petrášová

Dovoľte mi prosím, aby som sa aj touto cestou poďakovala pani MUDr. Dagmar Petrášovej z NsP Ministerstva vnútra SR za dlhoročnú príkladnú lekársku starostlivosť a za jej citlivý a profesionálny prístup k pacientom. Moje poďakovanie patrí aj sestričke Blažene Bradňanovej. JUDr. Melánia Mrázová

Plne sa stotožňujem s názorom predchádzajúcej respondentky. MUDr. Petrášová Dagmar - je starostlivá, slušná a odborne zdatná lekárka.

Touto cestou sa ospravedlňujem JUDr. Melánii Mrázovej, že som ju omylom nazvala “respondentkou”.