MUDr. Dagmar Petrášová


(JUDr. Melánia Mrázová) #1

Dovoľte mi prosím, aby som sa aj touto cestou poďakovala pani MUDr. Dagmar Petrášovej z NsP Ministerstva vnútra SR za dlhoročnú príkladnú lekársku starostlivosť a za jej citlivý a profesionálny prístup k pacientom. Moje poďakovanie patrí aj sestričke Blažene Bradňanovej. JUDr. Melánia Mrázová


(Ľ.Töröková) #2

Plne sa stotožňujem s názorom predchádzajúcej respondentky. MUDr. Petrášová Dagmar - je starostlivá, slušná a odborne zdatná lekárka.


(Ľ. Töröková) #3

Touto cestou sa ospravedlňujem JUDr. Melánii Mrázovej, že som ju omylom nazvala “respondentkou”.