MUDr. Obieromah Elo

DObrý deň, chcem sa spýtať na skúsenosti s doktorom Obieromah Elo.
Ďakujem