Múzeum špeciálneho školstva predstaví hipoterapiu ako liečebnú metódu

Fotografie zobrazujú okrem iného nasadanie a zosadanie z koňa, polohovanie, korektný sed i koordináciu trupu. Najpočetnejšou klientskou skupinou, využívajúcou hipoterapiu ako liečebnú metódu, sú deti s diagnózou detská mozgová obrna. „Všetkých klientov spája základný problém, a to je porušený pohyb, či už v dôsledku vonkajšieho zásahu, alebo je dôvodom vrodené postihnutie centra, kde pohyb vzniká, teda v mozgu,“ vysvetľuje Petreková.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13025-muzeum-specialneho-skolstva-predstavi-hipoterapiu-ako-liecebnu-metodu