Muži sa v SR dožívajú priemerne 70 rokov, ženy 78 rokov


(Admin Zzz.sk) #1

Stredná dĺžka života slovenských mužov sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 70,1 roka, u žien je to 77,9 rokaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1352-muzi-sa-v-sr-dozivaju-priemerne-70-rokov-zeny-78-rokov