Myslenie uzdravuje vaše telo, vzťahy aj životy a prináša pokoj ...

Každý človek príchodom na tento svet dostáva obrovský dar - ŽIVOT. Veľakrát však namiesto toho, aby bol za tento dar vďačný, neprestajne presviedča seba aj svoje okolie, aký je tento svet strašný, aké ťažké je žiť, aký je nešťastný, ako by potreboval šťastie a podobne.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13521-myslenie-uzdravuje-vase-telo-vztahy-aj-zivoty-a-prinasa-pokoj