MZ a MF pripravia jednotné výkazníctvo a účtovníctvo pre poisťovne a nemocnice

Jednotnú osnovu výkazníctva a účtovníctva záväznú pre všetky zdravotné poisťovne a zdravotnícke zariadenia plánuje vytvoriť Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) v spolupráci Ministerstvom financií SR do konca kalendárneho roka.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2899-mz-a-mf-pripravia-jednotne-vykaznictvo-a-uctovnictvo-pre-poistovne-a-nemocnice

Konečne sa pán minister (ahoj Ivan)začína venovať po roku krokov do priepasti aj praktickým a potrebným činnostiam. Jednotné výkazníctvo a účtovníctvo v zdravotnom systéme je potrebné ako soľ. V súčasnosti nie je možné robiť relevantné prognózy, štatistiky a strategické rozhodnutia pretože čísla sú “nepresné súčty nepresných údajov” či už z poisťovní alebo zo zdravotníckych zariadení. Ešte keby sa urýchlilo výkazníctvo bol by to dobrý počin. Dnes keď sa má niečo plánovať tak sa pracuje nie len s nepresnými údajmy ale najčerstvejšie sú dvojročné.