MZ bude dôsledne napĺňať právo občana vyplývajúce z Ústavy SR

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) je rozhodnuté dôsledne napĺňať právo občana na bezplatnú zdravotnú starostlivosť vyplývajúce z Ústavy SR.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2905-mz-bude-dosledne-naplnat-pravo-obcana-vyplyvajuce-z-ustavy-sr