MZ dostalo k dnešnému dňu viacero sťažností na lekárov kvôli vyberaniu poplatkov

Ministerstvo zdravotníctva dostalo k dnešnému dňu viacero sťažností na lekárov, ktorí vyberali poplatky napriek nariadeniu vlády o ich zrušení



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1257-mz-dostalo-k-dnesnemu-dnu-viacero-staznosti-na-lekarov-kvoli-vyberaniu-poplatkov