MZ navrhuje zmenu platby štátu za svojich poistencov zo štyroch na päť percent

Ministerstvo zdravotníctva SR chce získať finančné prostriedky pre zdravotníctvo v roku 2007 formou zvýšených platieb poistného za skupiny občanov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1189-mz-navrhuje-zmenu-platby-statu-za-svojich-poistencov-zo-styroch-na-pat-percent