MZ: Novela zákona vymedzí účel založenia ZP ako subjektu verejnej správy

Explicitne vymedziť účel založenia zdravotnej poisťovne ako subjektu verejnej správy, ktorému štát zveril povinnosť spravovať zdroje verejného zdravotného poistenia, je cieľom navrhovanej novely zákona o zdravotných poisťovniachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2783-mz-novela-zakona-vymedzi-ucel-zalozenia-zp-ako-subjektu-verejnej-spravy