MZ SR čaká na vyjadrenia samospráv k reštrukturalizácii zariadení

Rezort zdravotníctva čaká na chýbajúce vyjadrenia predstaviteľov samospráv k výsledkom analýzy, ktoré majú viesť k optimalizácii a reštrukturalizácii siete zdravotníckych zariadení.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1908-mz-sr-caka-na-vyjadrenia-samosprav-k-restrukturalizacii-zariadeni