MZ SR navrhuje zmeniť úpravu financovania lekárskej služby prvej pomoci

Ministerstvo zdravotníctva chce pre fungovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) vytvoriť také podmienky, aby sa za jej poskytovanie zabezpečilo primerané finančné krytie nákladov



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8026-mz-sr-navrhuje-zmenit-upravu-financovania-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci