MZ SR neplánuje žiadnu antikampaň voči súkromným zdravotným poisťovniam

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nebude robiť žiadnu antikampaň, ktorá by znížila cenu súkromných zdravotných poisťovní (ZP)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12642-mz-sr-neplanuje-ziadnu-antikampan-voci-sukromnym-zdravotnym-poistovniam