MZ SR o poplatku za návštevu špecialistu bez výmenného lístka neuvažuje

Ministerstvo zdravotníctva neuvažuje o tom, že by sa za vyšetrenie u špecialistu bez odporúčacieho lístka od všeobecného lekára mal platiť poplatokToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8881-mz-sr-o-poplatku-za-navstevu-specialistu-bez-vymenneho-listka-neuvazuje