MZ SR organizuje informačné semináre pre žiadateľov o prostriedky z eurofondov


(Admin Zzz.sk) #1

V Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu zdravotníctvoToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6908-mz-sr-organizuje-informacne-seminare-pre-ziadatelov-o-prostriedky-z-eurofondov