MZ SR plánuje vyhlásiť v rámci Operačného programu zdravotníctvo ďalšiu výzvu

Aj v budúcom roku budú môcť zdravotnícke zariadenia čerpať finančné prostriedky prostredníctvom Operačného programu zdravotníctvo (OPZ). Ministerstvo zdravotníctva plánuje v januári 2010 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7402-mz-sr-planuje-vyhlasit-v-ramci-operacneho-programu-zdravotnictvo-dalsiu-vyzvu