MZ SR predstaví ďalšie úspešne zrealizované projekty podporené z eurofondov

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje druhú konferenciu o úspešne zrealizovaných projektoch podporených z Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ), ktorá bude v pondelok 17. októbra 2011 v Žiline, v hoteli Holiday InnToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11006-mz-sr-predstavi-dalsie-uspesne-zrealizovane-projekty-podporene-z-eurofondov