MZ SR pripravuje na svojej pôde Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve

Pre všetkých, ktorí majú málo informácií o možnostiach využitia štrukturálnych fondov v zdravotníctve či sa im zdajú informácie o nich príliš odborné a nezrozumiteľné, je určený Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctveToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5184-mz-sr-pripravuje-na-svojej-pode-den-strukturalnych-fondov-v-zdravotnictve