MZ SR: Rok 2011 bol pre slovenské zdravotníctvo rokom pozitívnych zmien

Medzi tie najzásadnejšie a najúspešnejšie majú patriť reforma liekovej politiky, oddlžovanie nemocníc, odpustenie ich dlhu z predchádzajúceho oddlžovania či stabilizácia štátnej a najväčšej Všeobecnej zdravotnej poisťovneToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11528-mz-sr-rok-2011-bol-pre-slovenske-zdravotnictvo-rokom-pozitivnych-zmien