MZ SR vyhlásilo tretie kolo výberového kola na záchranky

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v poradí tretie kolo na vydanie povolenia na prevádzkovanie 74 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby. Lehota na podanie žiadostí je 11. januára 2010Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7218-mz-sr-vyhlasilo-tretie-kolo-vyberoveho-kola-na-zachranky