MZ SR vyhlásilo výzvu na podporu špecializačného štúdia zdravotníkov

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) chce doplniť slovenské zdravotníctvo o kvalifikovaných odborníkov. Ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie (OPV) vyhlásilo 19. novembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), zameranú na doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5302-mz-sr-vyhlasilo-vyzvu-na-podporu-specializacneho-studia-zdravotnikov