MZ SR vyhlásilo výzvu zameranú na zvyšovanie profesionality zdravotníkov

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Operačného programu Vzdelávanie s názvom Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctveToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8130-mz-sr-vyhlasilo-vyzvu-zameranu-na-zvysovanie-profesionality-zdravotnikov