MZ SR výzva na získanie grantovej podpory vedeckovýskumných projektov

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie obsahuje podmienky poskytnutia dotácie, spolu s hodnotiacim procesom schvaľovania žiadostí. Ministerstvo zdravotníctva prijíma žiadosti o dotácie, ktorých zameranie bude v súlade s "Prioritnými okruhmi vedeckovýskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na roky 2012 – 2015Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11996-mz-sr-vyzva-na-ziskanie-grantovej-podpory-vedeckovyskumnych-projektov