MZ SR: Združenie zdravotných poisťovní zavádza občanov

Ministerstvo zdravotníctva SR je znepokojené postojmi Združenia zdravotných poisťovní SR (ZZP SR), ktoré podľa rezortu svojimi vyjadreniami zavádza občanov SR a má snahu cez mediálny tlak zasahovať do názorového spektra a činnosti rezortnej pracovnej skupiny pre prípravu návrhu zákona o verejnoprávnych poisťovniachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1668-mz-sr-zdruzenie-zdravotnych-poistovni-zavadza-obcanov