MZSR pripravilo a predložilo do pripomienkového konania novelu zákona č. 577/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti


(Admin Zzz.sk) #1

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravilo a predložilo do pripomienkového konania novelu zákona č. 577/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8940-mzsr-pripravilo-a-predlozilo-do-pripomienkoveho-konania-novelu-zakona-c-5772004-z-z-o-zdravotnej-starostlivosti