Na 33. konferencii všeobecných lekárov odprezentujú výsledky skúmaní WHO

Konferencia sa koná za účasti expertov Regionálneho úradu WHO pre Európu a medzinárodnej autority na efektívne usporiadanie zdravotníctva, holandského inštitútu NIVEL.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12988-na-33-konferencii-vseobecnych-lekarov-odprezentuju-vysledky-skumani-who